Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují se nachází v severovýchodních Čechách v okrese Náchod (Královéhradecký kraj) na geografickém rozmezí úrodné nížinné části Královéhradecka a Orlického podhůří.
Průměrná nadmořská výška města je 332 m n. m., členitost terénu dosahuje rozdílu ve výšce až o 90 m. Městem protéká řeka Metuje, která společně se skalnatým ostrohem historického centra představuje typickou dominantu města.
Zámek těsně přiléhá k Husovu náměstí. V letech 2009 – 2011 proběhla kompletní rekonstrukce náměstí. Při rekonstrukci mimo jiné došlo k odkrytí studny z 16. století, která se stala jeho novým výrazným prvkem. Severní fronta domů s obnovenými renesančními fasádami a protilehlý kostel Nejsvětější Trojice jsou významnými památkami typickými pro město.
Dalšími významnými památkami ve městě jsou: rokokové sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1767, Mariánský sloup z roku 1696, pomník Bedřicha Smetany z roku 1954, zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie, Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku), kaple sv. Barbory na Rezku, letní vila rodiny Bartelmusovy vybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem, zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“, původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století.
V nejbližším okolí se nacházejí přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, výletní restaurace Peklo (mlýn přestavený podle návrhu arch. Jurkoviče), roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově z roku 1553.

Oficiální stránky Nového Města nad Metují