Pevnost Josefov

Nechte se unést zpět do historie, časem zpátky do doby císaře Josefa II. při romantické prohlídce tajuplných podzemních prostor osvětlených svícemi. Dobu barokní pevnosti na soutoku řek Metuje, Úpy a Labe dokreslí originály soch Matyáše Bernarda Brauna, pocházející z jaroměřského náměstí.

Pevnostní město Josefov a jeho mohutné hradby na vás dýchnou dobou dávno minulou. Podzemní chodby pevnosti Josefov, kde byl za 1. světové války zajatecký tábor, byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře.

Bastionová pevnost Josefov je unikátní obranný komplex vybudovaný v duchu nejlepších znalostí opevňování své doby. Jde o velice drahou pevnost. Když ji Josef II. viděl postavenou, prý poklepal na zeď a podivil se, že nejsou cihly ze zlata. Habsburky tenkrát stála 10,5 milionu zlatých. Cihly jsou ovšem výjimečné v jiném směru: jako první byly pálené pomocí kamenného uhlí.

Při prohlídce ujdete asi jeden kilometr, většinou ve vysokých chodbách, kde se i vzrostlejší člověk nemusí shýbat. Jsou však úseky, kde projde pohodlně jen člověk nanejvýš 175 cm vysoký. I to bylo záměrem stavitele. Pruští vojáci nosili vysoké čepice a kdyby se náhodou dostali do chodeb, neběhalo by se jim nejlépe. Pevnost skrývá pro nezvané návštěvníky mnoho překvapení. Vždy existovala možnost, jak se zbavit někoho, kdo vás pronásleduje, zavřít ho, jinudy to oběhnout a dostat se mu do zad. Průvodce vás na tyto triky upozorní.

V době svého vzniku, roku 1780, představovaly tyto chodby nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě. Byly dlouhé téměř 45 km. Vzhledem k tomu, že byla pevnost v dobách své slávy plná střelného prachu, s otevřeným ohněm tu nikdo chodit nesměl. Vojáci se orientovali podle vystouplých čísel na zdi, ta si budete moci také osahat. Na závěr dostanete příležitost vyzkoušet si, jaké to je jít podzemními chodbami úplně potmě.

Oficiální stránky pevnosti Josefov