Smiřické svátky hudby

Velikonoční hudební festival vážné hudby každoročně pořádaný ve spolupráci s houslistou Jaroslavem Svěceným.  Dějištěm koncertů je proslulá zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích jen 7 km od našeho ubytování. Dramaturgie mezinárodního festivalu je stavěna tak, aby si na své přišli jak příznivci hudby vážné, tak populární.

Celá plejáda českých a zahraničních interpretů všech generací i různých hudebních žánrů si každoročně vychutnává nádherné prostředí výjimečné památky, umocněné výbornou akustikou. Své místo dostávají i projekty multižánrové, hudba či zpěv se prolíná i s mluveným slovem.

Oficiální stránky festivalu Smiřické svátky hudby