Zámek Ratibořice v Babiččině údolí

Seznámit se s dobou Petra Birona, vévody Kuronského, a jeho dcery Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské, nejznámější postavy spojené s historií zámku v Ratibořicích, je možné nejen při prohlídce samotného zámku, ale především při návštěvě některé z akcí konaných v areálu zámku a v Babiččině údolí.

Nenápadné venkovské sídlo vévodkyně Zaháňské posloužilo v době napoleonských válek jako místo k setkání politiků a státníků, jehož výsledkem bylo uspořádání Evropy na několik desetiletí.

Rozsáhlý přírodně krajinářský park s přirozenými součástmi v podobě nivních luk podél toku řeky Úpy, rustikálních staveb hospodářského dvora, vodního mlýna a mandlu, ale i Panského hostince a Starého bělidla, tvoří rámec knížecího letního sídla již od 18. století. Areál reprezentuje dochované kultivované prostředí, obývané společně šlechtickými majiteli a prostým venkovským lidem v duchu osvícenství a romantismu 19. století.

Vévodkyně Zaháňská je též veřejnosti známa jako „paní kněžna“ z knihy české národní spisovatelky Boženy Němcové „Babička“. Tradičním setkáním se známými postavami z toho díla v zámku, Rudrově mlýně a na Starém bělidle je známá akce s názvem „Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic“. Oblíbenosti se těší i večerní prohlídky zámku.

Staré bělidlo je romantická dřevěná roubená chalupa krytá šindelem, která leží nedaleko Ratibořického zámku v Ratibořickém údolí. Božena Němcová právě na Staré bělidlo umístila hlavní děj knihy Babička.

Staré bělidlo v Babiččině údolí postavil v roce 1797 mlynář Antonín Rudr. K chalupě patří ještě další stavení o dvou místnostech. Mlynář prodal v roce 1842 chalupu, mlýn a bělidlo náchodské vrchnosti. Vedle bělidla byla ještě postavena panská prádelna.

Na Starém bělidle si prohlédnete expozici s lidovým nábytkem a předměty denní potřeby ze spisovatelčina vyprávění. Každoročně se zde koná kulturní akce, kdy zde uvidíte Babičku, Barunku i ostatní děti ze slavné knihy v dobových kostýmech.

Oficiální stránky zámku Ratibořice